TFT – ThuisFrontTeam

“Together Everyone Achieves More”

TFT
Het ThuisFrontTeam

Alleen het zendingsveld opgaan is geen optie! Het is een voorrecht om in teamverband te kunnen werken en samen deel uit te kunnen maken van een groter geheel. Het thuisfrontteam (TFT) is een groep mensen die bestaat uit familie, vrienden en bekenden die nauw betrokken willen zijn bij mijn uitzending.

In de periode van voorbereiding zullen we met elkaar werken aan het bouwen van een netwerk hier in Nederland en zullen we met elkaar de praktische en financiële zaken regelen.

Tijdens mijn verblijf in Rusland zal dit niet anders zijn. Het enige wat dan veranderd is dat ik in Rusland zit en daar mijn taken uitvoer en zij in Nederland hun taken uitvoeren. Het TFT zal o.a. zorgen voor de verspreiding van mijn nieuwsbrieven en gebedsmails, fondsenwerving, presentaties verzorgen bij kerken, verenigingen en scholen en persoonlijke ondersteuning bieden.

U kunt ten allen tijde contact opnemen met het TFT via tft@givehopeandbringlife.com

Benieuwd naar de TFT leden? Hier stellen ze zichzelf aan u voor.