Motivatie

“Pay close attention to your tears for they will lead you to your destiny”

Rusland-20125266d5a5e12a2.JPG

De nood is groot! Wereldwijd leven er naar schatting zo’n 100 miljoen kinderen op straat, meer dan 15 miljoen kinderen hebben één of beide ouders aan aids verloren en ruim 3 miljoen kinderen werken gedwongen in de prostitutie. Helaas blijft het niet bij deze cijfers. Er zijn zoveel kinderen van wie we niet eens weten dat ze thuis dagelijks mishandeld, gekleineerd of misbruikt worden. Ik trek mij het lot van deze kinderen aan, omdat ik weet dat achter al deze feiten en cijfers gezichten schuil gaan. Jonge mensenlevens die leven tussen wanhoop en vrees. Kinderen die vaak, zonder dat ze het zelf door hebben, een grote schade wordt toegebracht. Voor deze kinderen wil ik mij inzetten. Ik wil kinderen in nood weer hoop geven, zodat ze weer kunnen gaan LEVEN.

Door de verschillende reizen die ik heb gemaakt naar o.a. Zuid-Afrika, Zambia, Rusland, Tadzjikistan, Bolivia en Roemenië heb ik met eigen ogen gezien hoe groot de nood onder kinderen wereldwijd is. Mijn hart huilt om deze kwetsbare kinderen en maakt dat ik niet langer thuis op de bank kan zitten niets te doen. Het is mijn verlangen om een voorvechter voor kinderen te zijn, omdat ik weet hoe kwetsbaar ze zijn, maar vooral ook hoe kostbaar kinderen zijn.

In dat verlangen ervaar ik een specifieke roeping voor de kinderen in nood in Rusland. In 2004 maakte ik mijn eerste reis naar Rusland om daar met wees-, straat- en zieke kinderen te gaan werken. Sindsdien is er geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan de Russische kinderen heb gedacht. Steeds weer gaan mijn gedachten naar de kinderen die daar aan hun lot zijn overgelaten: de eenzaamheid, de leegte in hun ogen, hun wanhoop… De geestelijke nood is enorm! Er brand een diep verlangen in mijn hart om mij uit te strekken naar deze prachtige, maar ook gebroken kinderen. Ik geloof dat er herstel voor hen mogelijk is en er een prachtige toekomst op hen ligt te wachten. Daarom heb ik een besluit genomen om op te gaan staan voor kinderen in nood en wil ik graag een stem zijn voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Samen met mijn thuisfrontteam, financiële sponsors, gebedspartners en andere betrokkenen wil ik hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland.