Het beste kamp van mijn leven!

Om verschillende redenen is het een hele tijd geleden dat ik een blogbericht heb geschreven, maar ik zal vanaf nu proberen weer regelmatig een berichtje te plaatsen. Sinds februari ben ik actief voor een andere organisatie die zich ook uitstrekt naar kinderen in nood in Rusland. Door o.a. het organiseren van kinderkampen en -clubs, investeren we in jonge levens die veelal opgroeien in gebroken gezinssituaties. Hieronder een mooie getuigenis van een meisje wat afgelopen jaar op een van de winterkampen is geweest.

A. was één van de zestig kinderen die afgelopen winter deelnam aan ons winterkamp. Haar ouders zijn nog bij elkaar, maar ze zijn niet heel rijk. Toen A. met haar ouders binnenkwam leek zij op het eerste gezicht een heel bescheiden, klein en gesloten meisje, maar toen haar ouders weg waren veranderde zij ineens in een heel agressief meisje, vol woede en erg brutaal. Die eerste dag hadden we direct door, dat dit meisje zeer waarschijnlijk een grote negatieve invloed op de andere meiden van het kamp zou hebben. De eerste paar dagen konden we op geen enkele manier het meisje kalmeren. Je hoefde je alleen maar even om te draaien om iets te pakken en ze rende alweer weg of pakte iets van je af. Op de tweede dag schreeuwde ze boos dat dit het ergste kamp van de hele wereld was, omdat er bijna geen vrije tijd was. Maar naarmate de dagen vorderden, werden we langzaam aan vrienden en het gedrag van A. begon te veranderen: haar schreeuwen veranderde in lachen en haar vloeken veranderde in bidden. En toen gebeurde er iets bijzonders tijdens onze kerstviering: alle kinderen kregen een cadeautasje, maar één van de kinderen was niet blij met wat ze gekregen had. Ze werd boos en gooide het op het bed van A. Vervolgens pakte A. de helft van wat zij had gekregen en deed het in het cadeautasje van het desbetreffende meisje en zei tegen haar: “Hey, je hebt niet gezien dat er nog veel meer in je tasje zit!” Wat een verandering had er plaats gevonden in A. Op het eind van het kamp, kwam ze naar ons toe en zei: “Dit was het beste kamp van mijn leven.”

Kinderen als A. hebben over het algemeen al veel meegemaakt en dat is vaak terug te zien in hun houding en gedrag. Een andere positieve omgeving waar kinderen bemoedigd en bevestigd worden in wie ze zijn, waar ze juist geaccepteerd worden in plaats van afgewezen worden, kan een ommekeer in hun levens teweegbrengen.