Training

Ik ben heel blij dat ik heb deelgenomen aan deze training. Ik heb veel handige en belangrijke informatie ontvangen over het werken met tienermeiden. Ik ben erg dankbaar voor deze training en het programma.” Een deelneemster van de Dignity Facilitators Training (2021)

Training is een effectieve manier om uiteindelijk meer kinderen en tieners te kunnen bereiken. Door middel van training en coaching rusten we kinder- en tienerwerkers toe om uit te kunnen reiken naar kinderen/tieners in hun omgeving. We geven ze concrete handvatten en tools die ze direct in de praktijk kunnen toepassen en een positief effect hebben op de groei in kwaliteit en de effectiviteit van het kinder- en tienerwerk.