Projecten

Het is onze missie om het maximale aantal kinderen te bereiken met het Goede Nieuws en we willen hen helpen moreel, sociaal en geestelijk te groeien om ze zo weer een toekomstperspectief te geven. We brengen deze missie in praktijk d.m.v. het organiseren van kampen, kinder- en tienerclubs, het bieden van humanitaire hulp en het trainen van kinder- en tienerwerkers. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met lokale teams.

Binnen onze projecten werken we met kinderen van alle achtergronden, rassen en religies, met speciale aandacht voor kinderen uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen.