ThuisFrontTeam

“Together Everyone Achieves More”

TFT
Het ThuisFrontTeam

Het thuisfrontteam (TFT) is een groep mensen die bestaat uit familie, vrienden en bekenden die nauw betrokken zijn bij Boukje persoonlijk en het werk van Grain of Wheat.

Heel concreet betekent dit dat het TFT Boukje in Nederland ondersteunt met verschillende werkzaamheden, zoals het geven van presentaties, fondsenwerving, het versturen van nieuwbrieven, etc.

U kunt ten allen tijde contact opnemen met het TFT via tft@givehopeandbringlife.com

Benieuwd naar de TFT leden? Hier stellen ze zichzelf aan u voor.