Join the team!

“Samen kunnen we vrucht dragen”

Boom

Er zijn meerdere dingen voor nodig om een boom vol in bloei te kunnen zien staan. Een boom heeft wortels nodig om water en voedingsstoffen uit de bodem te kunnen halen. Maar hij heeft ook een stam nodig, de kern van de boom die verschillende functies heeft. Zo biedt de schors bescherming en lopen onder de schors verschillende vaten die allemaal weer hun eigen functie hebben. De takken zijn weer nodig zodat de bladeren voldoende licht krijgen en suikers kunnen aanmaken. Kortom: zonder wortels of zonder stam, takken of bladeren zou een boom niet in bloei kunnen staan en vrucht kunnen dragen. 

Datzelfde geldt voor zending. Het mooie van zending is dat het geen éénmanstaak is. Er is een team van mensen nodig om samen vrucht te kunnen dragen en ieder zijn of haar aandeel is even belangrijk. Dus niet iedereen hoeft huis en haard te verlaten om bij zending betrokken te kunnen zijn. Je kunt namelijk ook betrokken zijn d.m.v. gebed, financiële sponsoring, het organiseren van sponsoracties, de projecten/werkzaamheden promoten of door op persoonlijk vlak betrokken te zijn. Zo kan een ieder met zijn/haar eigen gaven en talenten en op een wijze die bij hem/haar past, deel uit maken van een groter geheel.

Samen kunnen we een team vormen en onze schouders eronder zetten om de kinderen in nood in Rusland te bereiken. Hoe kunt u betrokken raken?

Bidden

Geven

Gaven & Talenten