Geven

“Deel zijn van het team d.m.v. financiële support”

Voor het werk dat ik ga doen ben ik afhankelijk van giften. Zonder financiële ondersteuning, kan ik mij niet inzetten voor kinderen in nood. Door financieel betrokken te zijn helpt u mee om de kinderen in nood in Rusland te bereiken.

Ik ben daarom opzoek naar (maandelijkse) financiële sponsors. Giften kunnen worden overgemaakt naar stichting Zendingsvrienden, rekeningnummer NL79RABO0326162879 (ANBI) o.v.v. Project Give Hope. Ik zou het op prijs stellen als u ook uw adresgegevens hierbij vermeld.

De giften zijn belasting aftrekbaar.